Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Cz. 3 Relacje współdziałania, koordynacja działań

E-książki

Informacje